Завантаження...

Моніторинг

Політика конфіденційності

Ця Політика захисту персональної інформації користувачів сайту (далі – Політика, Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Адміністрація сайту може отримати про Користувача під час використання сайту - https://vimeworld.com/.

Основні поняття

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни та поняття:

Загальні положення

 1. Використання Користувачем сайту https://vimeworld.com/ означає надання Згоди на обробку персональних даних (додаток №1) та прийняття умов обробки персональних даних Користувача;
 2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту https://vimeworld.com/;
 3. Адміністрація сайту https://vimeworld.com/ перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту на власний розсуд;
 4. Користувач під час використання сайту https://vimeworld.com/ підтверджує, що:
  1. має всі необхідні права, що дозволяють йому використовувати послуги сайту https://vimeworld.com/;
  2. вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування послугами сайту https://vimeworld.com/;
  3. усвідомлює, що інформація на сайті, що розміщується Користувачем про себе, може бути доступною для третіх осіб, не обумовлених у цій Політиці;
  4. ознайомлений із цією Політикою, висловлює свою згоду з нею та приймає на себе зазначені в ній права та обов'язки. Ознайомлення з умовами цієї Політики, проставлення галочки під посиланням на цю Політику або використання сайту є письмовою згодою Користувача на збирання, зберігання, обробку та передачу третім особам персональних даних, що надаються Користувачем.

Предмет Політики конфіденційності

 1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при заповненні реєстраційної форми, або форми зворотного зв'язку;
 2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем добровільно;
 3. Перелік персональних даних, які обробляє Адміністрація сайту:
  1. ім'я;
  2. адреса електронної пошти;
  3. інша інформація, вказана суб'єктом персональних даних на сайті або передана Оператору іншим чином Користувачем.
 4. Також обробляються дані, що автоматично передаються Оператору в процесі відвідування та використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі: IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту ), час доступу, адреса запитуваної сторінки та інші;
 5. Оператором можуть оброблятися й інші персональні дані, які безпосередньо необхідні для виконання цілей обробки персональних даних та надані Користувачем за своєю ініціативою.

Цілі збору персональної інформації користувача

Персональні дані Користувача Адміністрація сайту https://vimeworld.com/ може використовуватись з метою:

 1. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, розсилок, смс розсилок щодо використання сайту.
 2. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
 3. Виконання договірних та переддоговірних зобов'язань щодо Користувача.
 4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 5. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням сайту.
 6. Надання Користувачеві за його згодою, оновлень сайту, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Адміністрації сайту.

Способи та терміни обробки персональної інформації

 1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів..
 2. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
 3. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.:
  1. Проект використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни чи знищення. Однак, незважаючи на всі зусилля, Проект не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Проекту.
  2. Проект надає доступ до інформації та персональних даних лише уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Проекту.
 4. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

Обов'язки сторін

 1. Користувач зобов'язаний:
  1. Надати актуальну інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом https://vimeworld.com/.
  2. Оновити, доповнити надану Адміністрацією сайту інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.
 2. Адміністрація сайту зобов'язана:
  1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
  2. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача/Покупця згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

Відповідальність сторін

 1. Адміністрація, яка не виконала своїх зобов'язань, не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних.
 2. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що відбулися через: використання або неможливість використання сайту або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінка будь-якої третьої особи на сайті.
 3. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти тощо), до якої він може мати доступ як до частини сайту https://vimeworld.com/, несе особа, яка надала таку інформацію.
 4. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки або збитки, завдані Користувачем внаслідок видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті https://vimeworld.com/ або переданих через нього.

Вирішення суперечок

 1. До звернення до суду зі позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).
 2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
 3. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України..

Додаткові умови

 1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
 2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
 3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти Адміністрації Сайту на електронну адресу: [email protected].

 

Порядок проведення оплати за допомогою банківських карток

До оплати приймаються платіжні картки: VISA, MasterCard, Maestro або платіжні системи Google Pay, Apple Pay. Для оплати донату банківською карткою виберіть платіжну систему, яка дозволяє оплачувати банківською карткою: Fondy, UnitPay. При оплаті донату банківською карткою обробка платежу відбувається на авторизаційній сторінці банку, де Вам необхідно ввести дані Вашої банківської картки:

 1. Тип картки
 2. Номер картки
 3. Термін дії карти
 4. CVC2/CVV2 код

Якщо Вашу картку підключено до послуги 3D-Secure, Ви будете автоматично переадресовані на сторінку банку, який випустив картку, для проходження процедури автентифікації. Інформацію про правила та методи додаткової ідентифікації уточнюйте у Банку, який видав Вам банківську картку.

При оплаті банківською карткою безпеку платежів гарантує вибрана вами платіжна система. Платіжні системи Unitpay та Fondy мають підтверджені сертифікати відповідності вимогам стандарту PCI DSS у частині зберігання, обробки та передачі даних власників карток. Стандарт безпеки банківських карток PCI DSS підтримується міжнародними платіжними системами, включаючи MasterCard та Visa, Inc. Системи Unitpay та Fondy також є учасником програми безперервної відповідності Compliance Control PCI DSS Compliance Process (P.D.C.P.). Ваші конфіденційні дані, необхідні для оплати (реквізити картки, реєстраційні дані та ін.), не надходять до інтернет-магазину – їх обробка проводиться на боці процесингового центру та повністю захищена.

 

Додаток №1 до Політики конфіденційності

Згода користувача на обробку персональних даних

Користувач, залишаючи свої дані на сайті https://vimeworld.com/, переглядаючи даний сайт або іншим чином його використовуючи, дає Адміністрації сайту згоду на обробку персональних даних (далі – Згода).

Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту, якій належить сайт https://vimeworld.com/ на обробку своїх персональних даних із наступними умовами:

 1. Ця Згода надається на обробку персональних даних як без використання засобів автоматизації, так і з їх використанням.
 2. Цілі обробки персональних даних та їх перелік вказані у п. 3.2., п. 4 Політики захисту персональної інформації Користувачів сайту https://vimeworld.com/.
 3. Обробка персональних даних проводиться у відповідності до закону України. Суб'єкт персональних даних має права відповідно до ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI.
 4. У ході обробки з персональними даними будуть вчинені такі дії: збір; запис; систематизація; накопичення; зберігання; уточнення (оновлення, зміна); вилучення; використання; передачу (розповсюдження, надання, доступ); знеособлення; блокування; видалення; знищення.
 5. Передача персональних даних третім особам здійснюється на підставі законодавства України, договору за участю суб'єкта персональних даних або за згодою суб'єкта персональних даних. Користувач дає згоду на можливу передачу своїх персональних даних третім особам.
 6. Персональні дані обробляються до закінчення обробки. Також обробка персональних даних може бути припинена за запитом суб'єкта персональних даних. Термін чи умова припинення обробки персональних даних: припинення діяльності Адміністрації сайту.
 7. Згода надається, у тому числі на можливу транскордонну передачу персональних даних та інформаційні (рекламні) оповіщення.
 8. Згода може бути відкликана суб'єктом персональних даних або його представником. шляхом надсилання письмової заяви Адміністрації сайту.
 9. Електронна адреса для звернень: [email protected].
© 2012-2024 VimeWorld.com