Завантаження...

Моніторинг

Угода користувача

Даним Адміністрація сайту https://vimeworld.com/ (далі - Адміністрація), пропонує будь-якій дієздатній фізичній особі (далі - Користувач), використовувати послуги, що надаються на сайті https://vimeworld.com/ (далі - Проект) на умовах цієї угоди.

Цей Договір є публічною офертою відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, тобто містить усі істотні умови угоди, що укладається між Адміністрацією та Користувачем.

Акцепт оферти здійснюється діями Користувача, що свідчать про акцепт, у тому числі, але не обмежуючись, за допомогою реєстрації в Проекті (створення Акаунта), використання сайту Проекту та пов'язаних з ним сторінок у мережі «Інтернет», завантаження програмного забезпечення, розміщеного на сайті Проекту, будь-яким іншим способом, що засвідчує бажання Користувача скористатися послугами Адміністрації.

Договір в електронній формі за юридичною силою прирівнюється до договору, складеного у письмовій формі та підписаного Сторонами, зокрема засвідченого власноручними підписами Сторін.

Враховуючи важливість вищевказаного, Користувачеві настійно рекомендується уважно ознайомитися зі змістом цієї користувальницької угоди, а також додатками до неї (за їх наявності) та додатковими документами (Правила Проекту), що регламентують діяльність Проекту, та у разі незгоди з будь-яким положенням зазначених документів, пропонується відмовитись від використання послуг, що надаються Адміністрацією.

Терміни та визначення

У цій Угоді можуть бути використані терміни, невизначені в цьому розділі «Терміни та визначення». У разі відсутності однозначного тлумачення терміна у тексті цієї Угоди слід керуватися тлумаченням терміна, визначеного у правилах Проекту, а також на форумі Проекту.

У разі відсутності однозначного тлумачення терміну у правилах Проекту та на форумі Проекту використовується тлумачення, визначене в ігровій спільноті в мережі «Інтернет» в аналогічних проектах.

Предмет Угоди

 1. В рамках цієї Угоди Адміністрація надає Користувачеві безкоштовні послуги з використання Проекту. До складу таких послуг входить таке:
  1. Надання можливості використовувати сайт https://vimeworld.com/, включаючи його перегляд, реєстрацію Акаунта та використання Акаунта в інших сервісах у мережі « Інтернет», пов'язаних із Проектом1;
  2. Надання можливості використовувати форум Проекту (https://forum.vimeworld.com/);
  3. Завантаження програмного забезпечення, розміщеного на сайті https://vimeworld.com/ та використовуваного у Проекті. Для використання такого програмного забезпечення Адміністрація надає Користувачеві просту (невиключну) ліцензію, що діє протягом усього терміну цієї Угоди.
  4. Інші послуги, представлені на сайті https://vimeworld.com/ у момент запиту послуг Користувачем, якщо інша інформація не міститься на цьому сайті .
 2. Послуги надаються Адміністрацією віддалено в режимі онлайн у мережі «Інтернет», у зв'язку з чим Користувач отримує результат надання послуг у момент їх надання, що фіксується програмним забезпеченням, яке використовується Адміністрацією (логування).
 3. У рамках Проекту Користувач, маючи Акаунт, отримує можливість його використання у наступному переліку електронних ресурсів програмного забезпечення:
  1. Сайт Проекту - https://vimeworld.com/;
  2. Особистий кабінет Проекту - https://cp.vimeworld.com/;
  3. Форум Проекту - https://forum.vimeworld.com/;
  4. Програмне забезпечення, зазначене у п. 2.1.3. Угоди.
 4. Адміністрація має право змінити (доповнити, скоротити) перелік таких електронних ресурсів та програмного забезпечення шляхом розміщення на сайті https://vimeworld.com/ або форумі Проекту відповідної інформації. Окреме сповіщення кожного Користувача про це не потрібне, оскільки Користувач зобов'язується постійно відслідковувати зміни цієї Угоди;
 5. Електронні ресурси та програмне забезпечення, зазначене у п. 2.3. Угоди також додатково дозволяє Користувачам отримувати новий досвід взаємодії між собою, додаткові формати ігрового процесу в комп'ютерній грі Minecraft за допомогою використання ігрового моду VimeWorld, розробленого та підтримуваного Адміністрацією (далі – додаткові можливості).
 6. На додаток до зазначених електронних ресурсів та програмного забезпечення, Користувачеві надається можливість використовувати додаткові можливості на ігрових серверах, що функціонують у рамках Проекту. При цьому Адміністрація здійснює лише інформаційне та технічне сприяння для такого використання додаткових можливостей. Платні послуги на відповідному ігровому сервері надаються третіми особами відповідно до правил та умов кожного сервера.

1 Під такими сервісами розуміються такі електронні сервіси в мережі «Інтернет»:

Правила Проекту

 1. Правила Проекту включають наступний перелік документів, що регулюють діяльність Проекту:
 2. Правила, розміщені за посиланням - https://vime.one/rules;
 3. Правила форуму Проекту - https://forum.vimeworld.com/topic/15-/?p=29;
 4. Правила відповідного ігрового сервера, розміщені на форумі - https://forum.vimeworld.com/, включаючи правила, розміщені на сторінці відповідного сервера на форумі, а також правила щодо окремих заходів, організацій, порядку подання та розгляду скарг, оскарження покарань тощо, що стосуються цього ігрового серверу;
 5. Інші правила, розміщені на форумі Проекту та на сайті Проекту, включаючи як їх основні сторінки, так і підсторінки, теми та підтеми форуму тощо.
 6. Правила Проекту діють у рамках Проекту, включаючи форум Проекту, офіційні групи Проекту в соціальних мережах, Discord, а також ігрового процесу в рамках додаткових можливостей.
 7. Правила Проекту є обов'язковими для дотримання всіма Користувачами та є невід'ємною частиною цієї Угоди.
 8. Адміністрація здійснює контроль за дотриманням правил Проекту загалом. На окремому ігровому сервері контролю над дотриманням правил Проекту здійснюють його модератори.
 9. За порушення правил Проекту, Адміністрація та модератори відповідних ігрових серверів мають право застосовувати заходи відповідальності, передбачені правилами Проекту, а також Угодою. Якщо правила Проекту передбачають інші заходи відповідальності для порушників, ніж Угода, то пріоритетне значення мають правила Проекту.
 10. Адміністрація має право в будь-який час вносити зміни до правил Проекту без обов'язкового сповіщення про це Користувача. Актуальну версію правил Проекту постійно розміщено на форумі Проекту.

Права та обов'язки сторін

 1. Користувач зобов'язується:
  1. Дотримуватись положень Угоди, а також правил Проекту;
  2. Не надавати доступ іншим Користувачам до свого облікового запису, якщо це може призвести до порушення Угоди або правил Проекту. Користувач самостійно відповідає за збереження свого Акаунта, а також майна, благ, закріпленого за ним;
  3. Не купувати ігрову валюту через сторонні сайти/джерела;
  4. Ознайомитись з Угодою до моменту її акцепту. Реєстрація Акаунта означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов Угоди відповідно до норм чинного законодавства України;
  5. Не рідше, ніж раз на кожні 30 днів знайомитися з умовами Угоди та правилами Проекту, а також самостійно відстежувати внесені до них зміни;
  6. Не використовувати будь-яке обладнання, пристрої, програмне забезпечення чи інші способи з метою втручання у діяльність Адміністрації у будь-якій формі у процесі надання послуг;
  7. Використовувати функціонал проекту, що надається, тільки за його прямим призначенням;
  8. Виконувати інші зобов'язання, передбачені Угодою, правилами Проекту.
 2. Користувач має право:
  1. Вимагати від Адміністрації належного виконання умов Угоди;
  2. Використовувати надані йому послуги протягом усього терміну їхньої дії;
  3. Надсилати Адміністрації пропозиції щодо покращення якості Проекту, послуг, додаткових можливостей;
  4. Здійснювати інші права, передбачені Угодою, правилами Проекту.
 3. Адміністрація зобов'язується:
  1. Якісно та в повному обсязі надавати послуги відповідно до умов Угоди;
  2. Підтримувати доступність Проекту та його належне функціонування протягом усього терміну дії Угоди, але з урахуванням можливих збоїв, технічних обмежень у роботі тощо, зазначених у Угоді;
  3. Надавати послуги методами, незабороненими чинним законодавством України.
 4. Адміністрація має право:
  1. Припинити надання послуг у разі наявності технічних неполадок або інших поважних причин, визначених на розсуд Адміністрації;
  2. Вимагати від Користувача дотримання Угоди, правил Проекту;
  3. Застосовувати заходи відповідальності щодо Користувачів, які порушують Угоду, правила Проекту;
  4. У будь-який час змінювати оформлення Проекту, його контент, змінювати або доповнювати програмне забезпечення та інші об'єкти, будь-які серверні програми, що використовуються або зберігаються в Проекті, у будь-який час з попереднім сповіщенням Користувача або без такого;
  5. При необхідності надсилати Користувачеві електронною поштою та іншими доступними способами повідомлення щодо Проекту;
  6. Встановлювати додаткові обмеження в рамках Проекту та змінювати такі обмеження в будь-який час.

Порядок набуття чинності, строк дії, зміни та припинення Угодия

 1. Угода набирає чинності з моменту прийняття її умов Користувачем – шляхом акцепту у порядку, встановленому Угодою;
 2. Ця Угода діє невизначений термін;
 3. Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від Угоди у будь-який час;
 4. Адміністрація має право вносити будь-які зміни до цієї Угоди без надсилання попереднього повідомлення про це Користувачеві. Нова редакція цієї Угоди набуває чинності в момент її публікації на сайті (https://vimeworld.com/), якщо інше не вказано у новій редакції Угоди;
 5. Користувач вважається таким, що беззастережно прийняв умови Угоди у випадку, якщо після їх публікації на сайті (https://vimeworld.com/) (набуття чинності) він продовжує користуватися послугами у рамках Проекту.

Адміністрація має право припинити надання послуг Користувачеві, з односторонньою відмовою від подальшої співпраці, у випадках:

 1. порушення Користувачем умов цієї Угоди, правил Проекту;
 2. будь-яких дій Користувача, що спричинили збій у функціонуванні Проекту, окремих його частин;
 3. використання послуг Проекту в незаконних та (або) несумлінних цілях;
 4. в інших випадках, передбачених Угодою, правилами Проекту, законодавством України.

Відповідальність. Форс мажор. Вирішення суперечок

 1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до умов Угоди, а в частині, яка не врегульована Угодою - відповідно до чинного законодавства України.
 2. У зв'язку з використанням комп'ютерного та іншого обладнання, каналів зв'язку та/або програм для ЕОМ, що належать третім особам, при наданні послуг, Сторони погоджуються з тим, що Адміністрація не несе відповідальності за будь-які затримки, переривання, прямі та непрямі збитки або втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні та/або програмах для ЕОМ, або внаслідок інших об'єктивних технологічних причин, а також внаслідок дій або бездіяльності третіх осіб, проблем при передачі даних або з'єднанні, перебоїв у електроживленні. Адміністрація не несе відповідальності у разі неотримання Користувачем доступу до послуг Проекту, але прагне досягти результату безперебійної роботи Проекту.
 3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цій Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладання Оферти, які Сторони не могли передбачити або запобігти.
 4. До обставин непереборної сили Сторони відносять виключно такі події, які роблять виконання відповідною Стороною зобов'язання неможливим: землетруси, повені, інші стихійні лиха, пожежі, ядерні та інші промислові аварії, а також страйки, військові дії, цивільні заворушення або акти державних органів, перешкоджаючих виконанню Оферти. Всі інші перешкоди незалежно від їхньої природи чи характеристик непереборною силою не вважаються, за винятком тих перешкод, які спеціально будуть визнані Сторонами як спричинені дією обставин непереборної сили.
 5. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана негайно інформувати іншу Сторону про настання та припинення подібних обставин та про їх вплив на можливість виконання відповідною Стороною зобов'язань по цій Оферті письмово.
 6. Дія непереборної сили відсуває виконання зобов'язань терміном, протягом якого має місце така дія. З припинення дії обставин непереборної сили Сторони зобов'язані негайно розпочати виконання своїх зобов'язань.
 7. У разі виникнення спорів з питань, передбачених Угодою або у зв'язку з нею, Сторони вживуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів.
 8. У разі неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів вони вирішуватимуться відповідно до чинного законодавства України.
 9. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим, термін відповіді на претензію становить 30 (тридцять) робочих днів з моменту направлення претензії іншій Стороні..
  Претензія надсилається на адресу електронної пошти. Належною адресою електронної пошти Адміністрації є адреса, вказана на сайті https://vimeworld.com/. Належною адресою електронної пошти Користувача є адреса електронної пошти, вказана ним під час реєстрації Акаунта.
 10. Усі суперечки між Сторонами, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються в органах судової влади за місцезнаходженням Адміністрації.

Виняткове та авторське право. Запевнення Сторін

 1. Адміністрація є правовласником проекту. Користувач добровільно обирає проект для отримання послуг. Користувач поінформований про те, що є аналогічні проекти в мережі «Інтернет» та при незгоді з Угодою, правилами Проекту, Користувач має можливість отримати послуги в рамках інших проектів – Адміністрація не примушує, не нав'язує Користувачеві послуги Проекту.
 2. Користувач не має права модифікувати (копіювати) програмне забезпечення, що використовується в рамках Проекту будь-яким чином, проводити його зворотне проектування, під яким мається на увазі декомпілювання програмного забезпечення з метою визначення структури, конструкції, концепції та методології надання послуг.
 3. Запевнення Користувача:
  1. Користувач на момент акцепту Угоди досяг 18-річного віку;
  2. Відсутні обставини, що перешкоджають Користувачеві укласти Угоду;
  3. Користувач планує використовувати послуги Проекту в законних та сумлінних цілях;
  4. Користувач використовує послуги Проекту лише для особистого користування. Користувач не може використовувати послуги Проекту або будь-який контент, що міститься в Проекті (включаючи, але не обмежуючись, контент інших користувачів, фото, дизайн, текст, графіку, зображення, відео, інформацію, логотипи, програмне забезпечення, аудіофайли та комп'ютерні коди) у зв'язку з будь-якою комерційною діяльністю, такою як реклама або нав'язування будь-якому користувачеві купівлі або продажу будь-яких продуктів або послуг, що не пропонуються Адміністрацією;
  5. Користувач запевняє Адміністрацію в тому, що він у разі потреби надасть про себе достовірні персональні дані, що сприяють його ідентифікації як суб'єкта правовідносин.
  6. Користувач запевняє Адміністрацію, що він повністю ознайомився з умовами Угоди, правилами Проекту та зобов'язується їх дотримуватись, а також постійно самостійно відстежувати зміни Угоди, правил Проекту.
 4. Запевнення Адміністрації:
  1. Адміністрація не є представником правовласника комп'ютерної гри Minecraft;
  2. Адміністрація не продає (не надає ліцензії) піратські версії комп'ютерної гри Minecraft, а навпаки прямо агітує Користувачів придбати ліцензійні версії цієї гри в магазинах Windows Store, Google Play, App Store та інших аналогічних магазинах;
  3. Адміністрація не надає жодних послуг у грі Minecraft. Електронні ресурси та програмне забезпечення, зазначене у п. 2.3. Угоди дозволяє Користувачам отримувати новий досвід взаємодії між собою, додаткові формати ігрового процесу в комп'ютерній грі Minecraft за допомогою використання ігрового мода VimeWorld, розробленого та підтримуваного Адміністрацією.

Відмова від гарантій

 1. Проект надається за принципом «як є», тобто без гарантій якості та придатності для будь-яких явних чи певних цілей конкретного Користувача (Користувачів).
 2. Адміністрація не гарантує, що Проект працюватиме безперервно та безпомилково. Адміністрація має право (і це є істотною умовою надання послуг) без пояснення причин відмовити у доступі всім Користувачам або будь-якому з них на час або назавжди, видалити будь-яку інформацію або будь-який контент, розміщені Користувачем у рамках Проекту.
 3. Адміністрація не гарантує та не несе відповідальності за точність, актуальність, нешкідливість та достовірність інформації, розміщеної на сторонніх інтернет-ресурсах, посилання на які розміщуються у рамках Проекту. При переході за вказаними посиланнями Користувач усвідомлює, що діє виключно на свій страх та ризик.
 4. Користувач підтверджує, що він використовує послуги Проекту на свій страх і ризик і розуміє, що Адміністрація не відповідає за сторонні інтернет-ресурси, програмне забезпечення, які пов'язані або можуть бути пов'язані з Проектом на даний момент або у майбутньому.
 5. Адміністрація не гарантує, що будь-яка інформація, розміщена користувачами в рамках Проекту, відповідатиме критеріям достовірності, точності та актуальності. Адміністрація не гарантує, що інформація, що розміщується іншими користувачами, не може завдати Користувачеві моральної шкоди, шкоди здоров'ю або збитків.

Підтримка Проекту

 1. Будь-який Користувач має можливість здійснити підтримку Проекту.
 2. Перерахування коштів на підтримку вважається донатом, який має бути використаний Адміністрацією для підтримки та розвитку Проекту.
 3. Користувач усвідомлює та розуміє, що оскільки цілі донату передбачають використання донату для підтримки та розвитку Проекту в поточний момент, а також на підтримку та розвиток Проекту в майбутньому, то надання звіту про використання отриманих грошових коштів, отриманих від конкретного Користувача, неможливо.
 4. Здійснюючи таку підтримку Проекту, Користувач усвідомлює, що донат є безповоротним. У разі технічних неполадок при проведенні платежу, наприклад, подвійне списання або зависання платежу, вам слід звернутися до нас у підтримку. Якщо в результаті буде прийнято рішення про повернення коштів, то виплата здійснюватиметься на ті ж реквізити, з яких було списання.
 5. Адміністрація залишає за собою право надати на власний розсуд персональні бонуси для Користувачів, які здійснили підтримку Проекту.

Список доступних послуг

 1. Зняття блокування Акаунту.
 2. Статуси акаунта: VIP, Pro, Premium, Holy, Immortal.
 3. Зміна кольору нікнейму.
 4. Встановлення плаща.
 5. Придбання внутрішньоігрової валюти.
 6. Придбання доступу до команд.
 7. Придбання речей у магазині блоків.

Заключні положення

 1. Користувач не має права передавати (поступатися) будь-якій третій стороні свої права та/або обов'язки за цією Угодою без письмової згоди Адміністрації.
 2. У разі якщо будь-яка з умов та/або положень цієї Угоди та (або) правил Проекту буде визнана недійсною, то це не спричинить недійсність інших її умов/положень та цієї Угоди, правил Проекту та їх виконання в цілому, начебто ця умова ніколи не була частиною Угоди, правил Проекту.
 3. Невід'ємною частиною цієї Угоди є Політика конфіденційності Користувачів сайту https://vimeworld.com/, постійно розміщена на Сайті.
 4. Контактні дані:
  ФОП Манчинський Дмитро Валерійович
  ЄДРПОУ: 3495212116

  Email: [email protected]
© 2012-2024 VimeWorld.com